Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2015

kafmikk
Jestem typem, który bardzo przeżywa to, że coś się nie uda, nie powiedzie, komuś się nie spodoba. Ja się tym mocno przejmuję, niestety. I z jednej strony potrafię np. kompletnie zapaść się w sobie, nie robić niczego, nie odzywać się – nawet do siebie – zamknąć się zupełnie, a z drugiej – daje mi to taką silną potrzebę udowodnienia, że jednak dam radę.
— Izabela Kuna

15 Photos Taken At Just The Right Moment

wordsnquotes:

culturenlifestyle:

Photography’s artistic and magical nature lies in timing. Along with other elements such as lighting, shadow and angle, luck also plays an important role. Below, we have compiled 15 images that were taken at the perfect time. 

image

source

image

source

image

source

image

source

image

source

image

source

image

source

image

source

image

source

image

source

image

source

image

source

image

source

image

source

image

source

kafmikk
 Słowa są ciężkie jak kamienie. Przygniatają do ziemi i ciążą jak skały. Gdyby ptaki umiały mówić, nie mogłyby latać
— dr Joel Fleischman, serial "Przystanek Alaska"
kafmikk
kafmikk
Wierzę w używanie piosenek do powiedzenia pewnych rzeczy.
— I NIGDY NIE PRZESTANĘ.

July 04 2015

kafmikk
Przeszkadzam.

June 28 2015

kafmikk
Na początku była głupota.
— Françoise Chandernagor

June 27 2015

kafmikk
Na tym świecie trudno jest wytrzymać. Dlatego trzeba szukać schronienia w innym. Ale drzwi do niego są zamknięte.
— Simone Weil
Reposted byasan29 asan29

June 20 2015

kafmikk
Milczenie to najlepsza obrona, gdy zawodzi krzyk. Milczenie jest złotem.
Reposted byzamknioczyjestnamdzisiajsmutnoaksiupelka

June 11 2015

kafmikk
Są słowa, które zawsze wywoływać będą morza łez.
Tags: night
Reposted bypamieciodlegle pamieciodlegle

June 10 2015

kafmikk
Człowiek nigdy nie przeżywa tego, co jest. Przeżywa to, co było albo co będzie.
— Andrzej Stasiuk
Tags: #goodnight

June 04 2015

kafmikk
0756 43fe 500
Reposted fromMUNCHIES MUNCHIES
kafmikk
Wielu ludzi zamiera w środku. Nie widać tego na pierwszy rzut oka, ale wystarczy, że otworzą usta, a już wiesz, że to stracili. Zostali zamordowani przez życie.
— Melvin Burgess
Reposted byniezwykla13 niezwykla13
kafmikk
4029 6d2f

June 02 2015

kafmikk
Czy to nie zadziwiające, jak bardzo można cierpieć, kiedy wszystko jest właściwie w porządku?
— Stephen King
Reposted byvellinimo vellinimo

June 01 2015

kafmikk
Trzeba wszystko uporządkować. Musisz się zdecydować, czego chcesz się trzymać. Musisz wiedzieć, co trwa, a co przeminęło. I czasami ustalić, czego nigdy nie było. I musisz sobie pewne rzeczy odpuścić.
— Lois Lowry
Reposted bykanadevnlpxsmamzawieszke
kafmikk
7889 8fb7 500
Tags: #art #white
7119 d5a6

aokinsight:

From HEISUKE-HEN pamphlet offshoot

image

“NYAN~~~~~”

Reposted fromgottischan gottischan
kafmikk
6933 2361
Reposted fromupinthesky upinthesky
9832 a758 500
Reposted fromkingdomkey kingdomkey viamyslo myslo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl